Bildterapi enligt Almametoden

Uttryck är förutsättningen för mänskligt liv och psykisk utveckling.
 Genom att måla våra inre bilder kan vi bearbeta konflikter, nå insikt och aktivt prova nya vägar som kan leda till självläkning, självkännedom och en kreativ livshållning.

Almametoden är ett kroppsligt, konkret och personligt sätt att genom målning uttrycka upplevelser och samtala om bilder på ett strukturerat sätt:
-    Genom bildskapande och kroppsrörelse väcks vår inneboende kreativitet och vi kan finna ökad glädje, självkänsla och inre styrka.

-    Bilden konkretiserar upplevelsen och blir därigenom läkande, bilden finns kvar.
-    Bilden blir ett sätt att kommunicera med oss själva och andra, 
ett uttryck för oss själva och vårt inre.

-    I grupp arbetar varje deltagare med sin individuella process, samtidigt som samtalen kring bilderna efteråt, berikar varandras processer ytterligare.
Jag som bildterapeut finns som stöd för var och ens utvecklingsmöjligheter. Inga förkunskaper krävs och absolut inga konstnärliga prestationer.

Almametoden är utvecklad av min lärare Janet Svensson, Österlen. www.bildterapi.com Metoden bygger på C. G. Jungs analytiska teori i kombination med
 D. W. Winnicotts objektrelations teori.

Jag ger med Almametoden möjlighet till individuell målning; enskilt, i överenskommet antal träffar eller i grupp, helgträff eller regelbunden fortsättningsgrupp.

Samarbetar även med psykodramaterapeut Lisbeth Carlsson www.alvhojden.se

Jag är medlem i SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter. www.bildterapi.se