Livsyoga

Livsyoga handlar om att tända vår inre glöd varje dag. Att fylla oss med ny kraft, ny energi så att vi kan möta vardagen med balans och medvetenhet.

Min lärare Tomas Frankell har utformat Livsyogan, religiöst obunden, en ny riktning inom den stora kundaliniyogatraditionen. Vi använder exakt samma tekniker och yogapass som inom kundaliniyoga. Samtidigt lägger vi stort fokus på medvetenhet, vilket innebär utvecklandet av bl a självacceptans, centrering och intuition.

Livsyogan erbjuder många olika yogapass.

De har alla sitt specifika fokus t ex att stärka immunförsvaret, vitalisera ryggen eller skapa centrering.

Alla yogapass inkluderar kroppställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (läkande ljud). Inom Livsyogan kallar man ett ”helt” yogapass för en kriya. Det gemensamma målet för alla yogapass är att harmonisera kropp och själ.

Mängder av forskning visar idag på yogans positiva hälsoeffekter.
•    Ökad stresstålighet
•    Balanserar blodtryck
•    Förbättrat immunförsvar
•    Förbättrad matsmältning
•    Starka, smidiga och uthålliga muskler

På ett psykologiskt plan ger yogan:
•    Ökad närvarokänsla
•    Ett lugnare sinne
•    Mer energi
•    Centrering
•    Tydliga gränser

www.devanews.com
www.kundalini-lifeyoga.com
www.innerjoy.se


yoga